Johannesschool

Een school die wordt gekenmerkt door samenwerken, openheid en een warm, betrokken pedagogisch klimaat.

 

Pagodedreef 4 en 49 | 3564 XS Utrecht | 030-2610616

Tijdelijk adres vanaf 1 augustus: Ramsesdreef 190  | 3564 CL Utrecht

E-mail: info.johannes@ksu-utrecht.nl

Welkom op de website van de Johannesschool!

 

Visie:

De Johannesschool is zowel een SISo-school als een Vreedzame School. Wij hechten veel belang aan het werken in een veilige, duidelijke structuur die de kinderen zowel  houvast en richting geeft als de mogelijkheid om te kiezen en eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling. 

 

 

Plusaanbod:

Naast alle aandacht en ondersteuning die wij bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, vinden wij het belangrijk om juist ook de leerlingen die extra uitdaging aan kunnen dit te bieden. Hieronder kunt u lezen hoe wij daar vorm aan geven.

 

Johannes Academie
De Johannesschool wil door middel van de Johannes Academie bovenpresteerders leren leren en leren denken. Door de leerlingen te begeleiden in hun leerproces en de juiste vaardigheden te laten ontwikkelen zoals plannen, structureren en doorzettingsvermogen willen wij hen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen en te groeien, zowel in cognitieve als in sociale zin.
Naast de lessen die geselecteerde leerlingen krijgen op de Johannes Academie, worden alle kinderen ook in de groep uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen door inzet van extra materialen (plusmateriaal) en de vaardigheden van de hierin geschoolde leerkrachten.
 
Brede School College
Op de BSC krijgen kinderen uit de groepen 4 en 5 na schooltijd een programma aangeboden gericht op taalontwikkeling (woordenschat, begrijpend lezen, kennis van de wereld). Twee keer in de week krijgen de kinderen 2 uur extra ondersteuning onder leiding van een excellente leerkracht. Deze leertijduitbreiding is voor kinderen die voldoen aan vooraf vastgestelde criteria, waaronder een gemiddelde of bovengemiddelde score op het gebied van rekenen en taal. Ook is het belangrijk dat kinderen en hun ouders sterk gemotiveerd zijn om dit effectieve en inspirerende programma te volgen. De BSC is een initiatief van de volgende 5 scholen: Johannes, Mattheus, Marcus, Cleophas en JoannesXXIII.
 
Brede School Academie
De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 en de brugklas van de deelnemende scholen. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo kunnen, maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben.

Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week.
 
 
Culturele ontwikkeling:
Op de Johannesschool wordt veel waarde gehecht aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen. Om die reden doen alle groepen mee aan de Muziekroute. Dit is een initiatief vanuit de Brede School Overvecht. Alle groepen krijgen zangles en de leerlingen uit groep 5 leren zelfs een instrument bespelen! De Johannesschool heeft als enige school in de wijk een tweede culturele partner namelijk De Dansers. Zij geven zowel voorstellingen aan de leerlingen als dat zij samen met de kinderen aan de slag gaan op het gebied van dans en muziek. Het mooiste is dat de leerkrachten van de school en de docenten van de Muziekroute en De Dansers zoveel mogelijk samenwerken om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. 
 

   
Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties
Inloggen (geregistreerde gebruiker)

Aanmelden nieuwe gebruiker

Een school van de Katholieke Scholenstichting Utrecht