Johannes academie

Op de Johannesschool vinden we het belangrijk dat alle kinderen gezien worden. We willen dan ook tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.

Ook kinderen die de stof snel begrijpen en makkelijk lijken te leren, hebben aandacht nodig om te kunnen groeien. In ons vernieuwde beleidsplan voor hoogbegaafde en meer-begaafde leerlingen, staat beschreven hoe wij nog specifiekere hulp en passend onderwijs bieden. De Johannesacademie neemt hierin een belangrijke plaats.

De leerlingen die naar de Johannes Academie gaan, komen één keer per week bij elkaar in een eigen leeromgeving. Ze leren hier volgens de uitgangspunten van de Taxonomie van Bloom in een hogere denkvaardigheid te denken en werken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het aanleren en versterken van de executieve functies zodat de leerlingen hun talenten goed kunnen inzetten in het dagelijks leven en de maatschappij.
Het versterken van emotionele en sociale vaardigheden komt hier ook aan bod.

Belangrijk is de koppeling van de Johannes Academie naar de klas. Ook in de klas leren de kinderen hun vaardigheden kunnen in te zetten en te versterken. Zowel bij de klassikale lessen als bij onderwijs op maat in de klas.

Onze coördinator begaafdheidsonderwijs zorgt voor begeleiding van zowel de leerlingen als de leerkrachten.