Inspectierapport Johannesschool

Op 19 juni 2014 is de Johannes voor het laatst bezocht door de onderwijsinspectie.

De inspectie heeft het onderwijs op de Johannes overwegend voldoende tot goed bevonden. Een aandachtspunt is het regelmatig evalueren van het onderwijsproces. Sterke punten zijn het systematisch volgen van de prestaties van de leerlingen, het planmatig uitvoeren van zorg/ ondersteuning en het inzicht in de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Een resultaat waar we trots op zijn!

Naast het reguliere bezoek heeft de inspectie ons verzocht mee te doen aan een pilot waarbij getest wordt of scholen op meerdere onderdelen ook als goed beoordeeld kunnen worden. Om die reden zijn er twee inspecteurs op school geweest en zij hebben aangegeven dat het onderwijs op de Johannes goed is op de onderdelen die zij getest hebben: het aanbod, het inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen en het lesgeven van de leerkrachten (didactisch handelen).

Ook hier zijn wij zeer trots op!