Inspectierapport Johannesschool

Op 19 juni 2014 is de Johannes voor het laatst bezocht door de onderwijsinspectie.

De inspectie heeft het onderwijs op de Johannes overwegend voldoende tot goed bevonden. Een aandachtspunt is het regelmatig evalueren van het onderwijsproces. Sterke punten zijn het systematisch volgen van de prestaties van de leerlingen, het planmatig uitvoeren van zorg/ ondersteuning en het inzicht in de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Een resultaat waar we trots op zijn!

Het nieuwe inspectieonderzoek vindt plaats op bestuursniveau. Het bestuur houdt vervolgens toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de eigen scholen, onder andere middels audits. In 2021 heeft de inspectie een onderzoek gedaan bij de KSU en met een positieve beoordeling afgesloten. De rapportages zijn de vinden op de website van de inspectie. Homepagina van de Toezichtresultaten Onderwijsinspectie website.