Missie en visie

Op onze school krijgt uw kind de rust en structuur die het nodig heeft om te leren. We geven daarom in alle klassen les via het Expliciete Directe Instructiemodel. Door de vaste routines in dit model krijgt elk kind de gelegenheid de leerstof in te oefenen en metacognitieve vaardigheden te leren. Hierdoor ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en zelfinzicht.

Wij zijn ook een vreedzame school. Dat betekent dat we de kinderen leren om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Ieder kind wordt gehoord en gezien, krijgt een stem en leert conflicten met anderen op te lossen. De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en leren open te staan voor verschillen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en uitgedaagd worden hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Op het gebied van rekenen, taal en lezen en op andere ontwikkelingsgebieden. Daarom besteden we ook tijd aan creativiteit en cultuur, bijvoorbeeld door muzieklessen, dans en aandacht voor identiteitsontwikkeling.

Op de website kunt u lezen hoe we onze visie in de praktijk vormgeven. Bijvoorbeeld over het werken met tablets, het Explicitiete Directe Instructiemodel, de inrichting van onderwijs aan het jonge kind en ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.