Aanmelden

Leuk als u uw kind bij ons op school wil aanmelden. Om een beetje een idee te krijgen van onze school kunt u het beste even komen kijken. Karin Keijzer, Dietha Boer of Jolanda van Ee leiden u graag rond.

Voor een rondleiding of het aanmelden van uw kind, kunt u contact opnemen met de school:
T: 030-2610616.
E: info.johannes@ksu-utrecht.nl

U bent van harte welkom!

 

Procedure aanmelden leerlingen

Belangstelling kenbaar maken / vooraanmelding

U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvoor kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via een vooraanmeldingsformulier.

Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. U bent voor die tijd uiteraard welkom om kennis te maken en een kijkje te nemen in onze school.

Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

 

Aanmelding

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Ouders ontvangen binnen 4 weken een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt (zie ook bij kopje ‘toelating’).

 

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 oktober 2018 

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 september 2021 via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.  

Om meer te weten te komen over de verschillende scholen bij u in de wijk, is het fijn om deze scholen te bezoeken. U bent van harte welkom om bij ons een kijkje te nemen. Wij laten dan de school zien en al uw vragen beantwoorden.   

 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodigheeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.

De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

 

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.

In het geval een school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken worden  voorrangsregels gehanteerd. Onze school kijkt daarbij naar:

  • Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.
  • Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen.
  • Indien er nog plaatsen over zijn, heeft toelating plaats op volgorde van aanmelding.