Procedure aanmelden leerlingen

Leuk als u uw kind bij ons op school wil aanmelden. Om een beetje een idee te krijgen van onze school kunt u het beste even komen kijken. Karin Keijzer, Dietha Boer of Jolanda van Ee leiden u graag rond.

Voor een rondleiding of het aanmelden van uw kind, kunt u contact opnemen met de school:T: 030-2610616.E: info.johannes@ksu-utrecht.nl

U bent van harte welkom!

 

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 oktober 2018 

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.  

Om meer te weten te komen over de verschillende scholen bij u in de wijk, is het fijn om deze scholen te bezoeken. U bent van harte welkom om bij ons een kijkje te nemen. Wij laten dan de school zien en al uw vragen beantwoorden.   

 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.

De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

 

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.

In het geval een school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken worden  voorrangsregels gehanteerd. Onze school kijkt daarbij naar:

  • Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.
  • Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen.
  • Indien er nog plaatsen over zijn, heeft toelating plaats op volgorde van aanmelding.

Plaatsing

Wanneer uw kind kan worden toegelaten, wordt u door de school gebeld. De school bevestigt de plaatsing en vraagt u het inschrijfformulier van de school in te vullen. Vervolgens kunnen we uw kind inschrijven op de school en wordt uw kind 6 weken voor de vierde verjaardag uitgenodigd om een aantal keer te komen wennen.