Ons profiel

Samen werken aan talent

Welkom op de Johannesschool! Op deze warme en toegankelijke school gaan we samen op zoek naar manieren waarop je kan groeien en je talent kan ontwikkelen.

We geloven dat je tot bloei komt in een veilige omgeving. Je leert hier te vertrouwen op anderen en op jouw eigen kunnen. Je leert waar je goed in bent en hoe je kunt samenwerken. Zo krijg je zelfinzicht en zelfvertrouwen en haal je echt plezier uit het samen leren.

Je wordt hier uitgedaagd en legt een basis in rekenen, taal en lezen. Je leert vragen te stellen en vooruit te kijken zodat je goed voorbereid bent op de toekomst. Nieuwe inzichten en nieuwe methodes helpen hierbij. Wij zorgen voor rust en structuur zodat je kunt leren op jouw tempo.

We geloven dat school een plek is waar je niet alleen je denken ontwikkelt; gedurende je tijd op de basisschool wordt jouw karakter voor een groot deel vormgegeven. Je krijgt de kans om je in de volle breedte te ontwikkelen; culturele en creatieve vakken zijn een belangrijk onderdeel van jouw tijd op de Johannesschool.

Waar jouw talenten ook liggen, we hopen dat je trots zal zijn op wie bent en wie je wordt. We vinden transparante communicatie belangrijk, zodat je ouders weten wat je hier allemaal doet en jouw groei kunnen zien. Samen met je ouders, klasgenoten en de juf of meester, werken we aan jouw talenten.