Op onze school besteden we aandacht aan godsdienst en levensbeschouwing. Dat betekent dat we kinderen laten kennismaken met verhalen, gebouwen, rituelen, uit verschillende godsdiensten om hen zelf te laten ontdekken welke betekenis ze daaraan willen geven. Onze pedagogische visie van begrip en respect geldt dus ook voor ons levensbeschouwelijk onderwijs. De aandacht voor levensbeschouwing is herkenbaar in de lessen uit ‘Hemel en Aarde’ die we wekelijks geven, in de vieringen die we op school hebben en in de ‘Week van het Geloof’. Tijdens deze week staat in elke groep één van de religies of een Bijbelverhaal centraal. Ook brengen we met de hogere groepen in die week een bezoek aan een gebedshuis.

 

Leren en ervaren

Op de Johannesschool leren de leerlingen m.b.t. levensbeschouwing:

- Hoofdkenmerken van Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme, zoals de rituelen, heilige boeken en personen.

- De betekenis van de grote feesten. We vieren Kerst, Pasen en Carnaval en hebben aandacht voor Sint Maarten, Ramadan en het Suikerfeest.

- Belangrijke religieuze verhalen. Bijvoorbeeld over: Maria en Jezus, Abraham en Mozes, Mohamed en Boeddha.

Om in gesprek te gaan met elkaar en respect te hebben voor wie anders is dan je zelf bent.

 

Op de Johannesschool ervaren de leerlingen m.b.t. levensbeschouwing:

- Dat mensen verschillen in de manier waarop ze betekenis geven aan wat er in hun leven en in de wereld gebeurt

- Dat er ruimte is voor die verschillen

- Dat je daarover met elkaar op een vreedzame manier in gesprek kan gaan

- Dat een viering met de hele school fijn is

Feesten van verschillende religies