Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen ouders en school en de betrokkenheid van ouders bij onze school vinden wij van groot belang. Daardoor zijn de leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Door dit contact weet u ook waar de leerkrachten en de kinderen mee bezig zijn. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren als ouders betrokken zijn bij de school. Door het jaar heen worden er inloopmomenten georganiseerd in de groepen. U bent dan welkom in de groep van uw kind om samen een spelletje te doen, een opdracht uit te voeren, een kringgesprek mee te maken of gewoon om sfeer proeven. In de nieuwsbrief worden de verschillende inloopmomenten aangegeven.