Partners

Ouders worden gezien als belangrijke partners van de school. Ouders komen regelmatig in het gebouw voor onder andere informatiemomenten, oudergesprekken, thema-avonden. De ouders zijn ook ambassadeur van de school en helpen mee bij uitjes en vieringen. In de nieuwbouw zal het ouderlokaal mogelijkheid geven om ouderbijeenkomsten een plek te geven.


Andere partners zijn er onder andere op het plusaanbod: Brede School Academie (BSA) in de wijk Overvecht, Brede School College (BSC) met collega scholen. Aan de kunst en cultuur kant worden de mogelijkheden benut binnen de Muziekroute, de toeleidingsprogramma’s in de verlengde schooldag (VSD) en de samenwerking met ‘De Dansers’ (culturele partner). De voorschool (VVE) biedt plaats voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud en richt zich met name op taalontwikkeling. De samenwerking met de voorschool is op inhoud (taalontwikkeling, vreedzame school, signalering van plusmogelijkheden).

Logopedie

Sinds februari 2016 houdt een logopedist van logopediepraktijk Overvecht spreekuur op de Johannesschool. Hieronder stelt de logopedist zich voor.

Mijn naam is Roosmarijn ter Reehorst en ik ben logopedist bij Logopediepraktijk Overvecht. Vanaf september 2017 behandel ik de 
kinderen die naar logopedie komen op KSU Johannes. Logopediepraktijk Overvecht heeft 9 locaties en er werken 8 logopedisten.
Voor problemen met de spraak of taal, voor problemen met slikken en met de stem kunt u bij de logopedist terecht.
Of kinderen op de schoollocatie of in de praktijklocaties worden behandeld gaat in samenspraak met Caroline Lensink, de Intern Begeleider. Met de IB-er is regelmatig overleg over de kinderen die op school worden behandeld. Ik ben elke donderdag op school aanwezig. De logopedie gaat altijd door, ook in de vakanties. Soms moet u daarvoor naar een van de hoofdlocaties komen. Als de behandeling van uw kind niet door kan gaan, dan dient u de behandeling 24 uur van tevoren af te melden bij de hoofdlocatie (tel.nummer: 26 15 204).
Als ik niet aanwezig kan zijn, dan kan de behandeling door een van mijn collega’s worden overgenomen. U krijgt daar tijdig bericht van. Daarom is het belangrijk dat u het juiste telefoonnummer bij mij achterlaat.
Voor korte vragen kunt u altijd op donderdagochtend (liefst zo vroeg mogelijk) terecht.
Ik hoop op een prettige samenwerking!

Hartelijke groet, Roosmarijn ter Reehorst, logopedist

Buurtteam

Elke dinsdag houdt het buurtteam op de Johannesschool spreekuur. Hieronder stellen ze zich voor.

Wij zijn Maarten van Vliet en Jaimy Lammers en werken voor het buurtteam in Overvecht de Gagel. Het buurtteam helpt mensen met vragen of problemen die ze zelf tijdelijk niet goed kunnen oplossen. Wij als gezinswerkers, zijn elke dinsdag van 14.00 uur tot 15.00 uur op school te vinden. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen bij ons terecht wanneer ze ergens mee zitten en hierover willen praten. Wanneer uw kind een keer op gesprek is geweest en nog een keer wil praten, lichten wij u hier samen met uw kind over in. Vanaf 14.30 uur kunt u bij ons binnenlopen voor vragen op diverse gebieden. We proberen vragen te beantwoorden en wanneer dit niet lukt denken we met u mee over waar het antwoord dan te vinden is.

Schroom niet en loop gerust eens binnen.