Onderwijs aan het jonge kind

Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen, zij leren door middel van spel. Ons onderwijs aan jonge kinderen is ontwikkelingsgericht. We sluiten aan bij de beleving van jonge kinderen door thematisch te werken. Als leidraad gebruiken we hierbij de kerndoelen. Om een thema goed te kunnen verdiepen, werken we tussen de vakanties aan 1 thema. Door te spelen in de hoeken, spelletjes in de grote en kleine kring en door het inzetten van ontwikkelingsmateriaal werken we aan de ontwikkeling van de jongste kinderen van onze school.

Woordenschat is een belangrijk onderdeel om de wereld om je heen te leren begrijpen en jezelf te uiten. Om deze basis in de laagste groepen goed te verstevigen, gebruiken wij de methode LOGO 3000. Met deze methode leren de kinderen 3000 woorden in hun kleuterperiode.

Kleuters leren, voordat ze echt gaan leren lezen, dat woorden uit klanken zijn opgebouwd. Wij noemen dat het fonemisch bewustzijn. Om dit bewustzijn aan te leren, gebruiken wij de klankkast. Ook beginnend rekenen is een groot onderdeel van ons aanbod. Op het gebied van getalbegrip gebruiken wij spelletjes uit de rekenkast. Meten en meetkunde komt naar voren tijdens het spelen in de bouwhoek en themahoeken.

Jonge kinderen bewegen graag en veel. We spelen regelmatig in de speelzaal en werken hierbij aan de grove motoriek door te klimmen en klauteren en te bewegen op muziek. De fijne motoriek wordt ontwikkeld met verschillende technieken te knutselen en te tekenen. Ook door het spelen in de zandtafel, de watertafel, met klei etc. stimuleren wij de fijne motoriek van de kleuters.