Privacyverklaring KSU

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) neemt de privacy van haar medewerkers, u en uw kinderen en diegene die op welke manier dan ook aansluit bij onze scholen en stichting, zeer serieus. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw kind kwalitatief goed en passend onderwijs aan te bieden. Om goed onderwijs aan te kunnen bieden, hebben wij gegevens van u en uw kind nodig. Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, uw contactgegevens of dat uw kind allergisch is. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van gegevens noemen we in één woord: verwerken.

Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Daarom hebben wij binnen de scholen die aangesloten zijn bij de KSU, interne afspraken gemaakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Deze afspraken zijn in onze privacyverklaring.