Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, (ex-) leerlingen of (ex-) personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen.

In onze schoolgids vindt u informatie over hoe wij daarmee omgaan. Ook vindt u hier de naam en contactgegevens van onze interne contactpersoon.

Heeft u behoefte aan meer informatie dan verwijzen wij u naar de Klachtenregeling en/of het Klachtenschema van de KSU.